Boete voor fosfaatbedrijf Thermphos

Toen heette het bedrijf nog Hoechst Holland, maar de bedrijfstak die verantwoordelijk was voor de te hoge cadmiumlozingen is later voortgezet door Thermphos.
De te grote lozingen werden veroorzaakt door het gebruik van een ander soort fosfaaterts bij de productie van fosfor. Doordat Thermphos inmiddels enkele miljoenen guldens heeft geïnvesteerd om lozingen van cadmium in het water te voorkomen, blijft de boete beperkt tot 75.000 gulden.
De overschrijding van cadmium in de lucht is door Thermphos ook teruggebracht. Het bedrijf onderzoekt mogelijkheden om die nog verder te beperken.