"Meer inzet Zeeland voor Kosovo"

De fractie heeft daarover een gesprek gehad met commissaris van de Koningin Van Gelder.
De statenfractie wil dat Van Gelder uitzoekt welke rol de provincie kan spelen in de crisis in Kosovo. De fractie heeft Van Gelder een paar suggesties gedaan.
1/2 Het advocatenkantoor, gespecialiseerd in de agrarische sector, stelde dat de integriteit en goede naam van het kantoor werd aangetast. De rechtbankpresident vindt dat Noordewier op zijn minst het artikel vooraf ter inzage had kunnen vragen.
Dan had hij de journalist erop kunnen wijzen dat hij, zoals de burgemeester beweert, verkeerd geciteerd was. Vervolgens had Noordewier, zeker als burgemeester, actie moeten ondernemen om aan het publiek duidelijk te maken dat hij verkeerd geciteerd was, zo meent de rechter.
Zo kan hij als coördinator optreden voor woningbouwverenigingen en gemeenten die vluchtelingen willen opvangen. Ook kan Van Gelder volgens GroenLinks/ Delta Anders als intermediair proberen een gesprek op gang te brengen tussen Kosovaren en Joegoslaven die in Zeeland wonen.
Verder moet de provincie van de fractie kleinschalige hulpacties voor Kosovo financieel en moreel ondersteunen. Van Gelder heeft toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken.