Start opleiding tolken bij Hogeschool

De opleiding in Vlissingen duurt een jaar.
Vooral vanuit justitie en zorginstellingen is tegenwoordig vraag naar tolken die naast het Nederlands de meer exotische talen beheersen, zoals Arabisch, Afghaans, Albanees en Slavisch. Vijftien cursisten hebben zich aangemeld.
Omdat het vooral werkzoekenden betreft, is ook Arbeidsvoorziening betrokken bij het project.