Zorg over reorganisatie jeugdzorg

De provincie wil één bureau jeugdzorg in het leven roepen.
Ook moeten verschillende vormen van jeugdhulpverlening, variërend van de jeugdbescherming tot de huisarts, beter op elkaar afgestemd worden. Welzijnsgedeputeerde Coppoolse wil in het najaar beginnen met de herstructurering van de jeugdhulpverlening.
terug naar inhoud.