Tunnelbouwers plegen vernielingen

Kort daarvoor kregen ze te horen dat ze samen met elf andere landgenoten waren ontslagen.
De twee richtte daarop vernielingen aan in de ruimten voor het personeel van de fabriek. De politie heeft de twee ontslagen werknemers aangehouden wegens vernieling.
De werknemers zijn kwaad omdat volgens hen een aantal Portugezen in hun plaats is aangenomen omdat die goedkoper zijn. Bestuurder Van de Borght van de FNV weet nog niet of dat inderdaad de reden van ontslag is.
Wel is bij hem bekend dat er steeds meer buitenlanders bij de tunnel werken. Dat vindt Van de Borght een zorgelijke ontwikkeling.
Hij is bang dat onder werknemers uit allerlei verschillende landen, door de taalbarrière, misverstanden ontstaan die niet ten goede komen van het werk.