"Den Haag moet centrale openhouden"

Dat vraagt de gemeente Middelburg in een brief aan de verantwoordelijke ministers, de Eerste en de Tweede Kamer.
Met de brief voert de gemeente de motie uit, die in april door de gemeenteraad is aangenomen. Als argumenten voor het langer openhouden van de kerncentrale noemt de gemeente onder meer de werkgelegenheid in Zeeland.
Ook de modernisering die de kerncentrale twee jaar geleden afrondde en de liberalisering van de energiemarkt in Europa worden genoemd als belangrijke redenen om de kerncentrale in Borssele operationeel te houden. Volgens de gemeente Middelburg valt de hoeveelheid radioactief afval die de kerncentrale veroorzaakt wel mee.
Middelburg is van mening dat het afval bij de COVRA in Borssele kan worden opgeslagen.