GL wil onderzoek vervoer dioxinevoer

Al dagen gonst het in het westen van Zeeuws-Vlaanderen van de geruchten dat de transporten gewoon doorgaan, ondanks het vervoersverbod.
Provinciebestuurder Van Kollum van Gl heeft gedeputeerde Poppelaers gevraagd de AID in te schakelen. Hij zegt het te betreuren, dat Poppelaers zich zo afwachtend opstelt en niet alert reageert op de Belgische dioxineaffaire.