Vlissingen geen tweede Maasvlakte

Ook het industriegebied bij Moerdijk is niet meer in beeld.
Daarover heeft het kabinet vrijdag overeenstemming bereikt. Het zuidwesten van Nederland zal dan ook niet langer als alternatief worden onderzocht.
De oplossing van het ruimtegebrek in Rotterdam moet volgens Den Haag in Rijnmond worden gevonden door een betere benutting van bestaand terrein en landaanwinning.