Uitstel benoeming dijkgraaf

De kandidaten die in eerste instantie door de selectie waren gekomen, hebben zich om persoonlijke redenen teruggetrokken.
In de algemene vergadering van het waterschap van eind juni wordt bepaald welke procedure nu gevolgd moet worden. Een nieuwe sollicitatieprocedure ligt daarbij zeer voor de hand.
Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan. Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.