Directeur Elf Atochem verwacht akkoord

De directie had de vakbond vandaag uitgenodigd voor een gesprek.
Directeur Braakman denkt dat er wel een akkoord komt. Het gesprek vindt plaats in Dordrecht.
Vanmiddag zou een deel van het personeel weer aan het werk zijn gegaan volgens de directie. Volgens Braakman zijn dit ongeveer tien stakers die op eigen initiatief weer zijn begonnen.
Het zou gaan om mensen die al dagen stonden te trappelen om weer aan de slag te kunnen. Volgens de vakbond is niemand van het stakende personeel weer aan het werk gegaan.
Het actiecomité van het personeel vergadert vanavond. Als er een akkoord uitkomt moet dit eerst worden voorgelegd aan de leden.
Tot die tijd gaat de staking door.