Munitie opgevist uit Oosterschelde

Het onderzoek is een gevolg van de vondst van ontstekers voor landmijnen bij Kats in februari van dit jaar.
Het doel is om erachter te komen hoe de munitie eraan toe is. In april is ook al gedoken naar munitie.
Toen werd er te weinig gevonden om conclusies te trekken. Het lijk werd door vissers in de Oosterschelde gevonden.
Aan de hand van verklaringen van de echtgenote en de zwager van de Rotterdammer werd de verdachte aangehouden. Volgens de rechtbank waren de verklaringen niet overtuigend en ontbrak het aan bewijs.