Aanpak vissershaven Breskens

De haven wordt uitgebaggerd tot een diepte van achteneenhalve meter en er wordt een nieuwe kadewand aangebracht van 350 meter.
De kosten van de renovatie worden geraamd op tien miljoen gulden. De helft daarvan komt van het ministerie van Landbouw en Visserij, de rest wordt gefinancierd door Rijkswaterstaat, eigenaar van de haven.
Het project moet in april 2001 klaar zijn.