Nieuw agrarisch opleidingencentrum

Het centrum gaat zich vooral richten op het overbrengen van praktische kennis aan boeren uit Oost-Europa, allereerst uit Rusland.
Het is de bedoeling dat Noord-Bevelandse boeren hun Oost-Europese collega's leren om te gaan met westerse machines. Het plan voor het nieuwe centrum komt van akkerbouwer Driedijk uit Colijnsplaat en machinehandelaar en agrarisch adviseur Van Hogendorp uit Boskoop.