Actie voor behoud Zeevaartschool

Veel mensen uit Zeeland maar ook daarbuiten uiten hun zorg over de toekomst van het gebouw aan de Boulevard.
De gemeente weigert het pand op de monumentenlijst te zetten, waardoor de toekomst van de school onzeker is. Een aantal boekhandels helpt door lijsten voor handtekeningen op de balie te leggen.
Regelmatig wordt de lijst getekend. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.