Provincie heeft geld over

Ook de komende jaren ziet het er financieel rooskleurig uit voor de provincie.
Politieke partijen praatten vrijdag in het provinciehuis over hoe dat geld het beste kan worden besteed. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.