Van Dijke (RPF) vrijgesproken

Het Gerechtshof in Den Haag heeft bepaald dat Van Dijke zich niet aan die belediging heeft schuldig gemaakt.
Het Kamerlid werd eerder door de rechtbank wel veroordeeld. Toen kreeg hij een geldboete van 300 gulden.
Dat was naar aanleiding van een interview in Nieuwe Revue waarin hij zei dat alle overtredingen van de Tien Geboden even erg zijn. Homo's zijn volgens Van Dijke net zo slecht als dieven en fraudeurs.
De Haagse rechtbank vond die uitspraken discriminerend en legde Van Dijke een boete op van 300 gulden. Het Gerechtshof vindt die uitspraken niet strafbaar.
Volgens het hof bleven Van Dijke's opmerkingen binnen acceptabele grenzen. Verder wijst het hof naar het belang van vrijheid van godsdienst en meningsuiting.