VVD pleit voor openhouden centrale

VVD-er Klein Molenkamp zei dat woensdag nog eens naar aanleiding van de Klimaatnota van minister Pronk van Milieu.
In de nota schrijft Pronk dat elektriciteitscentrales efficiënter moeten werken om de uitstoot van kooldioxide te verminderen. Verder moeten kolencentrales, waaronder die in Borssele, om dezelfde reden overstappen van kolen op gas.
Klein Molenkamp vindt dat 'onverkoopbaar', als tegelijkertijd de kerncentrale van Borssele dicht moet. De productie van kernenergie veroorzaakt namelijk geen kooldioxide.
Ook de Nederlandse energiesector ziet niets in de plannen van Pronk. De sector vreest voor kapitaalvernietiging als de kolencentrales moeten overstappen op gas.