Protest over vergunning Zuid Chemie

De ZMF krijgt regelmatig klachten over stankoverlast en gezondheidsproblemen van omwoners van de fabriek.
De federatie vindt dat in de aanvraag voor de vergunning niet duidelijk is, wat wordt gedaan aan het voorkomen van gezondheidsklachten en stankoverlast. Verder wordt niet duidelijk hoe de uitstoot van chemische stoffen beperkt kan worden.
De landelijke staking die dinsdag 9 februari op de agenda stond, is na het principeakkoord van de baan. Een eerder staking voor een betere CAO in het Zeeuwse onderwijs, 20 januari, bracht zo'n 1600 werknemers op de been.
2/2.