Pechiney wil stroomgarantie

Het bedrijf moet dan een halfjaar dicht en dat zou vele tientallen miljoenen guldens kosten.
Pechiney heeft daarom zowel de provincie als het Rijk gevraagd het bedrijf bij eventuele calamiteiten voorrang te verlenen bij stroomuitgifte. Als de stroomlevering hapert, kiest de overheid instanties en bedrijven, die echt niet zonder kunnen en daar wil Pechiney graag bijhoren.
De provincie heeft inmiddels de problemen van Pechiney onderkend en wil best met het bedrijf hierover gaan praten. De minister van Economische Zaken heeft nog niet geantwoord.