Brandweer wil meer rijksgeld

Dat project houdt in dat regionale brandweerkorpsen door opleiding, training en de aanschaf van nieuwe apparatuur professioneler en beter moeten gaan werken.
Voor het project, dat de komende jaren moet worden uitgevoerd, is landelijk 145 miljoen gulden nodig. Dat geld was toegezegd, maar is later uit de landelijke begroting verdwenen.
Nu lijkt het erop dat het Rijk alsnog 85 miljoen gulden beschikbaar stelt. Volgens plaatsvervangend voorzitter Barbé van de regionale brandweer Zeeland is dat echter niet genoeg.