Zegening tunnelboor Westerschelde

Onder grote belangstelling sprak de pastoor de zegening uit.
Morgen gaat de gezegende boorkop beginnen met proefboringen. Niet alleen in katholieke kringen is overigens het inzegenen van mensen en dingen nog gebruik, ook tunnelbouwers zijn er gevoelig voor.
Op de bouwplaats bij Terneuzen is ook een beeldje van de Heilige Barbara geplaatst. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.