Nertsenfokkers zijn woedend

Een meerderheid in de Tweede Kamer is voor het afbouwen van de nertsenhouderij.
De linkse fracties vinden dat de maatregelen uit 1995 om het welzijn van de nertsen te verbeteren niet voldoende hebben geholpen. De nertsenhouders die door die maatregelen veel moesten investeren, vinden dat de overheid zich aan gemaakte afspraken moet houden.
Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan. Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.