"Ouderen vaak mishandeld"

Volgens De Bakker gaat het vaak om dementerende ouderen die onrustig of agressief worden en alleen door middel van fysiek geweld in toom te houden zijn.
De arts heeft het laatste halfjaar vier keer meegemaakt dat hij duidelijke sporen van mishandeling vond bij zijn patiënten. Oorzaak is volgens De Bakker gebrek aan aandacht voor de problemen en het feit dat probleemgevallen te lang op opname in een verpleeg- of verzorgingshuis moeten wachten.