EPZ brengt milieukrant uit

De krant wordt deze week in heel Borsele huis-aan-huis verspreid.
In de krant wordt beschreven wat de activiteiten in de kern- en kolencentrales in Borsele zijn. De krant is een proef op de officiële informatiekrant die een keer per jaar moet verschijnen.
EPZ is vanaf volgend jaar wettelijk verplicht verslag te doen aan de burger over de activiteiten in de centrales in Borsele.