Halt-Bureaus in de problemen

De subsidie van Halt-Nederland wordt dit jaar namelijk gehalveerd, van ruim 4 miljoen naar 2 miljoen gulden.
Coördinatoren in Zeeland zijn helemaal niet blij met de maatregel. Zij vrezen dat jongeren de dupe worden.
Zij kunnen, als ze een overtreding hebben begaan, bij een Halt-Bureau een alternatieve straf krijgen. Verder geven de bureaus op scholen voorlichting over jeugdcriminaliteit.
Als daarvoor geen materiaal meer komt, moeten de Halt-Bureaus hun eigen voorlichtingsmateriaal maken en betalen. Dat wordt volgens coördinator Dekker van het Halt-Bureau Zeeuws-Vlaanderen moeilijk.
Hij voorziet problemen nu zijn bureau voor voorlichtingsmaterialen niet meer terug kan vallen op het hoofdkantoor van Halt.