Risicoinventarisatie betonfabriek

Zo'n inventarisatie is een door de Arbodienst goedgekeurd plan om de kans op ongelukken zo klein mogelijk te maken.
Maandag verongelukte een medewerker van de fabriek, die elementen bouwt voor de Westerscheldetunnel. De man was bezig met het stapelen van betonnen tunnelelementen.
De Arbeidsinspectie vermoedt dat een element tijdens het hijsen is gaan slingeren, tussen de opgestapelde betonnen elementen. De Arbeidsinspectie overweegt niet de fabriek stil te leggen, omdat de arbeidssituatie niet accuut gevaarlijk is.
Directeur Effenberger van de Betonwaren Fabriek zegt dat zijn fabriek voldoet aan alle wettelijke eisen en dat een inventarisatie van werkrisico's er al is. De Arbeidsinspectie zou die hebben gezien en ermee ingestemd.