Boren tunnel verloopt moeizaam

De boor, die eerst helemaal niet wilde werken, draait inmiddels wel, maar haalt nog niet de geplande twaalf meter per dag.
Volgens uitvoeringsingenieur Sonke van de NV Westerscheldetunnel is dat niet erg. De vertraging wordt ingehaald als de boor straks op volle snelheid draait.
Het juist afstellen van de tunnelboor is volgens Sonke de reden van het moeizaam op gang komen van het boorproces.