Inhaalverbod Vlaketunnel van kracht

Rijkswaterstaat neemt deze maatregel om de verkeersveiligheid bij de tunnel te vergroten.
Daarnaast moet het inhaalverbod de kans op filevorming verkleinen. Het inhaalverbod geldt in eerste instantie voor een periode van vier maanden.
Pas als blijkt dat het verbod inderdaad resulteert in minder files en ongelukken, wordt het definitief. De politie gaat met controles erop toezien dat het nieuwe inhaalverbod ook daadwerkelijk wordt nageleefd.
Overtreders krijgen een boete van 180 gulden.