Aanpak zwerfkatoverlast Vlissingen

Vooral op het terrein van de Schelde leven tientallen zwerfkatten.
De zwerfkatten vormen een probleem voor de omgeving. De dierenbescherming gaat in oktober vangkooien plaatsen op het Scheldeterrein.
De poezen worden dan gesteriliseerd en daarna teruggezet. Als de poezen nu worden weggehaald zou dat veel leed veroorzaken.
In deze periode worden veel katjes geboren, die hun moeder nog niet kunnen missen. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren. terug naar inhoud.