Productschap vindt spot misleidend

Volgens het schap is de mosselcommercial van de verzekeraar misleidend.
Het reclamespotje van AXA zou de indruk wekken dat men zich moet verzekeren tegen het eten van mosselen. Volgens het productschap geeft de reclame een onjuiste voorstelling van zaken.
Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan. Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.