Kritiek op veiligheid tunnelbouwers

Dat stelt Arbeidsvoorziening Zeeland.
Veel bedrijven eisen van werknemers dat ze een veiligheidscertificaat hebben: het bewijs dat men zich van de gevaren op het werk bewust is. Directeur Verburg van Arbeidsvoorziening Zeeland zegt het te betreuren dat de aannemer het veiligheidscertificaat niet als eis stelt.
Arbeidsvoorziening is er niet in geslaagd om geschikte tunnelbouwers af te leveren en daarom zijn er veel buitenlanders aan de slag gegaan, die de veiligheidspapieren missen. Directeur De Jonge van aannemerscombinatie Middelplaat, de bouwer van de tunnel, is verbaasd over de kritiek.
Volgens hem is de veiligheid dik in orde.