Duidelijkheid voor Walcherse boeren

Ze kregen afgelopen weekend duidelijkheid over de nieuwe verdeling van landbouwgronden in het kader van de ruilverkaveling.
Sommige boeren moeten land inleveren en anderen hebben er grond bij gekregen. De bedoeling van de ruilverkaveling is dat er mooiere vormen in de kavels komen en dat de kavels dichter bij het woonhuis van de boer komen te liggen.