Bekeuring voor 9000 automobilisten

Ze zijn allemaal betrapt door de politie die intensief heeft gecontroleerd.
De meeste overtredingen werden geconstateerd op de route van Goes naar de Grevelingendam: bijna 5000 bestuurders reden daar harder dan de toegestane 80 kilometer per uur. De politie heeft geld en extra mankracht gekregen om in de hele provincie vier jaar lang streng te controleren.
De bedoeling is om het erg hoge aantal verkeersslachtoffers in Zeeland terug te dringen.