Offensief MKB tegen outletcenters

De Winkelraad beschouwt de centra waar fabrikanten hun merkartikelen verkopen als een bedreiging voor winkeliers.
In Sas van Gent, waar plannen voor zo'n fabriekswinkel zijn, zou de middenstand er volgens de Winkelraad 10 tot 20 procent op achteruitgaan. De Winkelraad gaat winkeliersverenigingen in Sas, Goes, Hulst en andere plaatsen waar plannen voor een outletcenter zijn, adviseren hoe ze bezwaar kunnen maken.
Verder gaat de Winkelraad proberen de ministeries van Economische Zaken, Verkeer en Ruimtelijke Ordening over te halen heel streng te zijn voor outletcenters.