Boeren boos over beheer akkerranden

Ze voelen er niets voor om akkerranden nog vol te zaaien met veldbloemen, zolang die worden overwoekerd door hoog riet.
De boeren willen dat het waterschap Zeeuwse Eilanden het riet vaker maait. Gebeurt dat niet, dan zeggen de boeren hun contract op met de provincie.
Het Waterschap vindt dat de boeren te laat zijn met klachten en wil niets doen aan het riet.