Kans Breskens als trainingsplek EK

Volgens secretaris Baarends van voetbalclub Breskens komt de Stichting Euro 2000 nog een keer praten over de sportaccommodatie.
Cees de Bruin van Euro 2000 bevestigt dat er nog overlegd wordt over het voetbalveld in Breskens. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.