Nieuw gebouw strandwacht Nieuwvliet

Het oude gebouw was aan een opknapbeurt toe, maar omdat het eigenlijk te ver van het strand vandaan stond is een nieuw gebouw neergezet.
De oude strandpost wordt binnenkort afgebroken. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.