Mosselspot inzet kort geding Vis

Het productschap eiste maandag dat Axa een reclamespot waarin mosselen de hoofdrol spelen van het televisiescherm haalt.
Het productschap ergert zich aan het filmpje. Volgens het schap wordt daarin de suggestie gewekt dat mensen van mosselen eten ziek kunnen worden.
Axa heeft daarvoor een verzekering. De rechter liet maandag weten, geen kans te zien om al op heel korte termijn uitspraak te doen.
De zaak ligt volgens de rechtbankpresident tamelijk ingewikkeld. Pas op 24 augustus, over twee weken dus, volgt uitspraak.
Het Produktschap Vis hoopt nu dat de rechter in ieder geval het tweede deel van de reclamecampagne van de verzekeraar verbiedt dat voor september staat gepland.