Waterschap maakt anders schoon

Om de aan- en afvoer van oppervlaktewater goed te laten verlopen, moet jaarlijks overtollige begroeiing en bagger uit de sloten worden gehaald.
Na de fusie van de drie waterschappen tot één Zeeuws-Vlaamse organisatie is besloten het onderhoud in het hele gebied gelijk te trekken. Vooral voor boeren in het voormalige Waterschap De Drie Ambachten betekent dat een verandering.
Het oude waterschap ruimde altijd zelf het maaisel op dat uit de sloten kwam. Om dit in de rest van het waterschap ook te doen, is financieel niet haalbaar.
Daarom is besloten het afval uit de sloten op het aangrenzende land te storten, waarna de boeren verplicht zijn het over hun land te verspreiden of op te ruimen.