Outlet Centre in Goes van de baan

Initiatiefnemer voor het megakoopcentrum, het Amerikaanse bedrijf BAA McArthurGlen, liet maandag weten niet meer geïnteresseerd te zijn.
Het bedrijf verwijt het gemeentebestuur gebrek aan medewerking en enthousiasme. Het bericht komt voor de gemeente totaal onverwacht.
Burgemeester Van der Zaag van de gemeente Goes is teleurgesteld dat BAA McArthurGlen niet verder wil met Goes. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.