Vraag om meer geld ambulancedienst

Burgemeester en wethouders hebben de minister een brief gestuurd, waarin ze vragen in elk geval de ambulancedienst op Schouwen-Duiveland te ondersteunen.
De directie van de Oostscheldeziekenhuizen wil de paraatheid van de ambulances op Schouwen-Duiveland terugbrengen als er niet meer geld voor beschikbaar komt. Het tekort op het ambulancevervoer voor Schouwen-Duiveland is dit jaar ongeveer 90.000 gulden, terwijl voor volgend jaar een tekort van 200.000 gulden wordt verwacht.
Het gemeentebestuur van Schouwen- Duiveland noemt aantasting van het ambulancevervoer op het eiland onbespreekbaar, vooral omdat het ziekenhuis in Zierikzee in de toekomst patiënten in crisissituaties naar Goes doorverwijst.