Sloop dreigt voor toren Terneuzen

Het college vindt de kosten van de restauratie van de toren, zo'n drie miljoen gulden, te duur.
De werkgroep Laat die watertoren toch staan zegt dat de restauratie van de karakteristieke watertoren veel goedkoper kan. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.