Stank in Goes-West door vuil water

De stank wordt veroorzaakt door vervuild oppervlaktewater.
Dat het oppervlaktewater vuil is, komt omdat een storing in het rioolgemaal niet doorgegeven is omdat de telefoon stuk was. Waterschap Zeeuwse Eilanden verwacht dat de stank nog een paar dagen blijft hangen.
Volgens bewoners in Goes-West valt de stank mee.