Nieuw leesprogramma voor kinderen

Als ze de kaart vol hebben, mogen ze in oktober meedoen aan een spelletjesmiddag.
Doel van het programma is dat kinderen meer gaan lezen. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.