DB provincie bezorgd om spuitverbod

Dat verbod zou op 1 januari 2000 in moeten gaan.
Het kabinet loopt met dat plan voorop in Europa en dat ziet met name de landbouw niet zitten. Vandaar de protesten vanuit de sector afgelopen week.
Opmerkelijk is dat de provincie het plan van het ministerie van Landbouw nog niet helemaal verwerpt. In een brief aan staatssecretaris De Vries van Landbouw onderschrijft de provincie de milieuwinst.
Wel vragen Gedeputeerde Staten aandacht voor de ernstige economische effecten. Duizenden mensen in de landbouw en in de verwerkende industrie kunnen als gevolg van de maatregel hun werk verliezen.