Paspoort voor Oosterschelde-vaarders

Het gaat om een initiatief van de ANWB en het Breed Overleg Deltawateren, een club van recreatieondernemers in Zeeland.
Met het paspoort hopen de initiatiefnemers de gebruikers van de Oosterschelde als Nationaal Park goed te informeren over de spelregels. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.