Onderzoek naar ambulancezorg

Aanleiding is de aankondiging van de Raad van Bestuur van de Oosterschelde Ziekenhuizen de paraatheid van de ambulances per 1 september te beperken.
De instelling doet dat wegens geldtekort bij de ambulancediensten. De tekorten komen nu ten laste van de exploitatie van het ziekenhuis.
Borst wil met het onderzoek nagaan of de Oosterschelde Ziekenhuizen met de beperkte paraatheid wel de wettelijke bepaling omtrent kwaliteit en organisatie naleeft. Verder wijst de minister erop dat ambulancediensten die in acute geldproblemen komen, zich moeten wenden tot het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg.
Volgens Borst heeft de betrokken Zeeuwse instelling dat nog niet gedaan.