Duiken bij stormvloedkering taboe

Rijkswaterstaat heeft daar al lange tijd grote problemen mee.
De provincie bleef de ontheffingen gewoon verstrekken, met de mededeling dat de duikers toestemming bij Rijkswaterstaat moesten vragen. Die instantie zei steeds nee, omdat duiken bij de kering gevaarlijke situaties zou opleveren.
Het provinciebestuur is het daar nu mee eens. Vooral slechthorenden en blinden hebben extra voorzieningen nodig.
.