Tien mille scholieren voor Turkije

Het geld is bestemd voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije.
De kinderen die het konden mochten skeeleren, en anderen liepen. Het accent ligt daarbij op het vinden van nieuwe pleeggezinnen, want daar is in beide regio's veel behoefte aan.
Verder hoopt Jeugdzorg de deskundigheid van pleegouders en begeleiders te vergroten, door samen met Vlaanderen cursussen en vormingsavonden te organiseren.