Overleg over bestrijdingsmiddelen

Beide partijen gaan samen op zoek naar een oplossing.
In Zeeland zou onder meer de uienteelt in gevaar komen als zo'n 25 bestrijdingsmiddelen worden verboden. Voorzitter Doornbos van de land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland heeft staatssecretaris Faber dinsdag 24.000 handtekeningen overhandigd tegen het verbod.
Daarop heeft Faber toegezegd dat een aantal bestrijdingsmiddelen langer gebruikt mag worden, als sommige teelten dreigen te verdwijnen. Volgens voorzitter Van Waes van de vakgroep Akkerbouw binnen de Zeeuwse land- en tuinbouworganisatie, is er nog geen reden tot blijdschap.
De standpunten van beide partijen zijn volgens hem niet veranderd. Als Faber bij haar besluit blijft, dan komen er hardere acties van de boeren.